>>>>>>>>>>>>>  *  <<<<<<<<<<<<< 

Z I U A     E R O I L O R

                                                 09 IUNIE 2016                                                

    Esența trecerii noastre prin timp, ne readuce în atenție ca astăzi, gândurile noastre trebuie să se îndrepte cu venerație către Eroii localității dumneavoastră, care și-au dat viața pe câmpurile de bătaie, în închisori sau în lagare de detenție și care odihnesc somnul de veci în glia străbună, pe tărâmuri străine sau în adâncul apelor, sub lespede de piatră sau fară mormânt și cruce la căpătâi, pentru libertatea și neatârnarea ȚĂRII și a NEAMULUI nostru.

   În această zi , când cu pioșenie și venerație comemorăm eroii localității dumneavoastră, dangătele clopotului din turla bisericii, imnurile și cântecele de slavă ce străbat lăcașurile de cult și de învățământ, mirosul de tămâie răspandit printre mormintele acestor Eroi, vestesc în cele patru zări, că cei care au pus mai presus eternitatea ROMÂNIEI de viața lor trecătoare, sunt încă vii în amintirea urmașilor.

  Eroii localității dumneavoastră, ca dealtfel toti Eroii neamului, au făcut saltul în necunoscut, cu imaginea PATRIEI înghețată în privirea ultimei clipe. Ei au îmbrăcat camașa rece a morții pentru a înălța ȚĂRII pavăză de neclintit în calea dușmanilor.

   Identificându-se cu apărarea PATRIEI până la sacrificiul suprem, ostașii de rând ai armatei noastre sau căpetenii de oaste, cu gradul de soldat sau general pe epoleți, truditori cu mintea ori cu brațele, tineri sau vârstnici, poarta deopotrivă, cu cinste și onoare, titlul de „EROU AL ROMÂNIEI”.

     Numele lor stă scris pe frontiscipiul monumentelor, pe panourile de onoare din incinta Unităților Militare, a școlilor, în biserici, pe troițele de la răspântia drumurilor, pe cruci înegrite din cimitirele eroilor. Numele Eroilor noștri ar trebui să le știm pe dinafară și să le rostim ca pe o rugă, pentru ca Eroii sunt argumentele libertății și demnității noastre. Fără ei am fi mai mici și mai împuținați la suflet. Chiar dacă atât cât au trăit, au avut infățișarea noastră, ei sunt mai presus decât noi pentru că au renunțat la viața lor ca să o facă posibilă pe a noastră, în cinste și respect, arzând curat ca o candelă a speranței.

      Iată de ce , cinstirea și evocarea memoriei Eroilor noștri, constituie o obligație și o datorie a tuturor românilor, o importantă dimensiune a virtuților morale ale neamului.

      Memoriei Eroilor noștri, îi suntem datori nu numai cu cinstirea, evocarea și amintirea faptelor și a sacrificiului lor suprem, ci și cu dorința sinceră că noi, contemporanii, prin tot ceea ce facem, să fim la înalțimea exemplului lor sublim.

     De aceea, Cultul Eroilor la români și-a găsit expresia concretă a recunoștinței în ridicarea de opere comemorative de război: obeliscuri(monumente),troițe, cruci, cimitire ale eroilor, plăci memoriale,statuate încă din 1919, prin Decretul Lege Nr. 4106, semnat de Regele Ferdinand prin care se înființează „Societatea Mormintelor Eroilor căzuți în Război”.

       În 1927, prin Decretul Lege Nr. 1699 - se schimbă denumirea în „Societatea CULTUL EROILOR”.

       În 1940 - se redenumește „Așezământul Național, REGINA MARIA pentru CULTUL EROILOR”.

       În 1948 -  se desființează.

    Dupa Revoluția din 1989 , se reînființează sub denumirea de „ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ  *CULTUL EROILOR*”.

     Familia, Școala, Biserica și Armata, sunt pilonii pe care se reazimă impunătorul edificiu al Cultului Eroilor. Savantul român de renume mondial Nicolae Iorga, una din cele mai luminoase minți ale omenirii, spunea: Nu se pot cinsti îndeajuns aceia care, cu mandrie și-au dat viața pentru ca să trăim în marginile pământului locuit, muncit și apărat de neamul nostru și ale căror nume ar trebui păstrate recunoscător din generație în generație. Familiile lor vor tresări de singura mângâiere pe care le-o putem da, la pomenirea numelui acelora care au rămas în inimile lor pentru totdeauna rănite. Iar copiii lor, văzând cum nu se uită jertfa cea mare pentru patrie, vor crește cu aceeiași aplecare spre sacrificiu, în folosul celor de un sânge cu dânșii”.

      Pentru cinstirea Eroilor Romaniei s-au scris slove și stihuri, s-au compus imnuri și ode, s-au dăltuit lucrări de artă, s-au înălțat troițe și monumente. Posteritatea va crea noi opere de slăvire a eroismului și faptelor lor de arme, dar nici-una din ele nu va putea egala mareția faptelor însăși, aureolate de nimbul veșniciei.

       În încheiere, socotesc că sunt potrivite cuvintele ilustrului istoric, amintit mai înainte, Nicolae Iorga: „Azi, când umbrele lor îndurerate, că nu suntem fericiți cum au vrut ei murind, să-i onorăm cu clipa de adâncă tăcere a reculegerii noastre și prezentând sufletește arma celor care străbat văzduhul românesc, să șoptim în străfundul conștiinței noastre: < MORȚILOR  PENTRU  ONOR >”.

  „DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE” !    

 

     PREȘEDINTELE  ORGANIZAȚIEI               
         Col.( r )
                    Gheorghe  STĂNCUȚU   

 

 

 

Ştiri

CONFERINTA JUDETEANA - 20 APRILIE 2018

2018-04-09 18:07:50

ÎN ZIUA DE 20 APRILIE 2018

ARE LOC LA 

CERCUL MILITAR 

PLOIESTI 

CONFERINȚA JUDEȚEANĂ 

A CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ȘI ÎN 

RETRAGERE 

,,AUREL VLAICU"

PRAHOVA

ADUNARE INFORMALĂ

2017-07-03 20:08:19

 ÎN ZIUA DE 07 IUNIE 2017

ORA 10.00 LA 

CERCUL MILITAR

PLOIEȘTI 

ARE LOC 

< ADUNAREA INFORMALĂ >

A ORG. JUD.C.M.R.R.

,,Aurel Vlaicu"

PRAHOVA

CONFERINTA JUDETEANA ANUALĂ

2017-03-12 16:40:34

ÎN ZIUA DE 21 APRILIE 2017 ORA 12.00  A AVUT  LOC LA -CERCUL MILITAR PLOIESTI-  CONFERINȚA JUDEȚEANĂ ANUALĂ A = ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ,,Aurel Vlaicu" PRAHOVA =

PRO PATRIA

2011-04-02 18:48:22

Incepand cu data de
19 martie 2011,
pe noua grila TVR-1,
emisiunea PRO PATRIA
este difuzata astfel:
- SÂMBĂTĂ intre orele 12:00 ~ 12:25
- MARŢI in reluare,
intre orele 14:45 ~ 15:10