31 MAI 2018

 ALOCUŢIUNEA PREŞEDINTELUI O.J.C.M.R.R.

„AUREL  VLAICU” - PRAHOVA DE

Ziua Rezervistului Militar

              Onorată asistenţă,               

        La  10.05.2010, Guvernul României a adoptat Hotărârea Nr. 467, care prevede:

       Art. 1. – Se instituie  „Ziua Rezervistului Militar”, care se sărbătoreşte în fiecare an la data de 31 mai.

       Art. 2. - Instituţiile publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot sprijini, în condiţiile legii, manifestările prilejuite de acest evenimen

       Art. 3. - Potrivit prezentei hotărâri, prin rezervist militar se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere.

        De sintagma „Rezervist Militar” doresc şi vă rog să fiţi de acord să aduc în atenţie unele momente istorice ale sistemului de apărare, ale cărui începuturi de alcătuire le remarcăm încă din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, care avea menirea (citez) : ”să ne asigure înăuntru ordinea şi în afară independenţa”.

        La baza sistemului de apărare a României moderne a fost aşezat principiul „Naţiunii armate” al pregătirii şi mobilizării întregii forţe valide a ţării.

        Astfel, în 1864 este adoptată legea pentru organizarea puterii armate în România, conform căreia forţele armate naţionale se compuneau din:

        - armata permanentă şi rezerva sa;

        - miliţiile formate din grăniceri şi dorobanţi cu rezervele lor;

        - în situaţii extraordinare, puteau fi chemate la luptă, ceea ce în 1865 erau numite gloate (oameni valizi împărţiţi în trei clase de mobilizare).

     Tot din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza începe să se constituie un corp socio-profesional distinct, corpul cadrelor militare în rezervă şi în retrager

     Determinantă în acest proces a fost legea asupra poziţiei ofiţerilor din 1866 prin care se defineau poziţiile: în activitate, în disponibilitate, în neactivitate – temporară, în reformă şi în retragere şi fără teama de a greşi putem aprecia că această lege constituie debutul procesului de configurare în plan legislativ al Corpului Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, ca segment socio-profesional distinct al societăţii româneşti.

      Concluzia care se impune este aceea că de la primele alcătuiri, care în România datează de peste un secol şi jumătate, până la arhitectura modernă şi complexă din zilele noastre, Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Ţării şi structurile care definesc un asemenea sistem - legislativă, juridică, economică, diplomatică, infrastructura critică ş.a. – a avut şi încă are ca bază fundamentală componenta militară, concretizată în ceea ce numim Forţe Armate.

    - În acţiunile militare desfăşurate de România în cadrul Războiului de Independenţă (1877-1878), Războiului de intregire a Neamului (1916-1919) şi în cel de-al Doilea Război Mondial (1940-1945), precum şi pe timp de pace, rezerviştii militari au adus o contribuţie importantă la păstrarea Independenţei şi Suveranităţii ţării, a valorilor militare şi culturale ale poporului român. Instituirea unei ”Zile a rezerviştilor militari” constitute o recunoaştere a rolului acestora, de-a lungul istoriei, în cadrul societăţii româneşti.

    - Având în vedere faptul că, în anul 1990, la 31 mai, a fost înfiinţată prima asociaţie formată din personal în rezervă sau în retragere(LNORR), reluând o tradiţie datând din 1925, întreruptă abuziv în 1948, s-a propus această dată ca zi a rezerviştilor militari, în acest sens adoptându-se Hotărârea de Guvern Nr. 467 din 12 mai 2010.

    - Începând din 2010, ”Ziua Rezervistului Militar” reprezintă unul din momentele ,,de sărbătoare ale Armatei şi ţării, prilej cu care sunt omagiaţi toţi cei care au îmbrăcat haina militară, au jurat, sub faldurile Drapelului de luptă, să-şi apere ţara chiar cu preţul vieţii şi acum, datorită vârstei, sorţii sau alegerii lor nu mai fac parte din personalul Armatei Române.

     -Prin obiectul său de reglementare, ”Hotărârea” nu are impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv pentru care proiectul acesteia a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, şi ale art. 2 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

     -Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 19 mai 2010, sub nr. 467/12 mai 2010, fiind semnată de primul-ministru al României şi contrasemnată de Ministrul Apărării Naţionale, Ministrul Administraţiei şi Internelor, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază.

      -Această sărbătoare se doreşte sa fi o manifestare a dragostei fată de ţară şi neamul românesc, faţă de Armată şi toate structurile sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională.

       Onorată asistenţă,

       În perioada noiembrie 1990 – martie 1991 a fost înfiinţat şi a funcţionat în Municipiul Ploieşti, un “Comitet de iniţiativă” format din cadre militare în rezervă şi în retragere, în vederea constituirii Filialei Prahova a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Comitetul a fost compus dintr-un preşedinte, Col.( r ) Anton Ştefan şi un număr de 10 membri.

      - În această perioadă au fost contactaţi un număr de 200 de c.m.r.r. care şi-au exprimat adeziunea la constituirea Filialei Prahova a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Marea majoritate a acestora a fost din Municipiul Ploieşti, iar restul din localităţile adiacente.

     - Pe data de 12 MARTIE 1991 a avut loc Conferinţa Judeţeană de constituire a Filialei Prahova a L.N.O.R.R. la care au participat 106 c.m.r.r. din cele 200 care şi-au exprimat adeziunea anterior.

     - Cu unanimitate de voturi, Conferinţa a aprobat costituirea Filialei Prahova a L.N.O.R.R.

       În perioada 1991 – 2003 O.J.C.M.R.R. “AUREL VLAICU” Prahova a constituit 4 Filiale teritoriale în Judeţul Prahova, astfel:

                     - Filiala BREAZA ………………. 1991;

                     - Filiala CÂMPINA …………….. 1995;

                     - FilialaMIZIL………………….... 1995;

                     - Filiala VĂLENII DE MUNTE ... 2003.

      - În momentul de față(31.05.2018) mai sunt doar două în structura noastră: Mizil și Vălenii de Munte.

      - În O.J.C.M.R.R. “AUREL VLAICU” Prahova s-au înscris:

                     - în perioada 1991 – 1994 …………………….  496 membri;

                     - în perioada 1995 – 1999 …………………….  347 membri;

                     - în perioada 2000 – 2004 …………………….  419 membri;

                     - în perioada 2005 – 2009 …………………….  301 membri;

                     - în perioada 2010 – 2014 ..............................  270 membri;

                     - în perioada  2015 – 2018  ............................. 144 membrii.

      - În momentul de faţă(31.05.2018) organizaţia noastră are un număr de 835 membri în evidență.

      - În anul 2004, O.J.C.M.R.R. “AUREL VLAICU” Prahova, conform “Încheierii” judecătoreşti  Nr. 41 din 03.09.2004 a Judecătoriei Ploieşti, devine persoană juridică, cu nume onorific de  „AUREL  VLAICU”, la 12.03.2011Organizaţia noastră a sărbătorit „20 ani de la înfiinţare”, iar la 15.05.2016, ”25 de ani de la înființare”.

        Onorată asistenţă,

     - Statutul de rezervist militar este extrem de onorant. El presupune, în primul rând, o pregătire asiduă, ani întregi de școală, diverse teste și examene specifice, dar și parcurgerea unui sistem complex de formare profesională continuă. O viață dedicată total și necondiționat României și românilor, cu sacrificii liber consimțite, într-o înstituție prestigioasă precum Armata României.

     - Cadrele militare în rezervă sunt temelia de granit a Armatei Țării, cea care garantează însăși suveranitatea și independența statului român, valorile acestuia și simbolurile naționale

     - Cu ocazia sărbatoririi, pe 31 mai, a ”ZILEI REZERVISTULUI MILITAR”, urez tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, din toate structurile sistemului de apărare prahovene, multă sănătate, fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, bucurii şi  Viaţa lungă.

       Deasemenea, ”Ziua Rezervistului Militar” îmi oferă prilejul de a-mi exprima respectul și admirația pentru profesionalismul, credința, devotamentul, demnitatea și onoarea cu care au servit țara sub drapelul tricolor și să le transmit  ”LA MULŢI ANI”, DRAGI COLEGI REZERVIŞTI !

                             Președintele OJCMRR ,,Aurel Vlaicu” PRAHOVA

                                         Colonel(r)  Gheorghe STĂNCUŢU

 

 

 

Ştiri

CONFERINTA JUDETEANA - 20 APRILIE 2018

2018-04-09 18:07:50

ÎN ZIUA DE 20 APRILIE 2018

ARE LOC LA 

CERCUL MILITAR 

PLOIESTI 

CONFERINȚA JUDEȚEANĂ 

A CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ȘI ÎN 

RETRAGERE 

,,AUREL VLAICU"

PRAHOVA

ADUNARE INFORMALĂ

2017-07-03 20:08:19

 ÎN ZIUA DE 07 IUNIE 2017

ORA 10.00 LA 

CERCUL MILITAR

PLOIEȘTI 

ARE LOC 

< ADUNAREA INFORMALĂ >

A ORG. JUD.C.M.R.R.

,,Aurel Vlaicu"

PRAHOVA

CONFERINTA JUDETEANA ANUALĂ

2017-03-12 16:40:34

ÎN ZIUA DE 21 APRILIE 2017 ORA 12.00  A AVUT  LOC LA -CERCUL MILITAR PLOIESTI-  CONFERINȚA JUDEȚEANĂ ANUALĂ A = ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ,,Aurel Vlaicu" PRAHOVA =

PRO PATRIA

2011-04-02 18:48:22

Incepand cu data de
19 martie 2011,
pe noua grila TVR-1,
emisiunea PRO PATRIA
este difuzata astfel:
- SÂMBĂTĂ intre orele 12:00 ~ 12:25
- MARŢI in reluare,
intre orele 14:45 ~ 15:10